Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Om å gi skatteytere bedre innsyn i egne saker som er til behandling i ligningsnemnd, bl.a. ved at innstillingen som lages til nemden blir tilgjengelig

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av finansminister Gudmund Restad

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Skatteytere, som får sin sak behandlet av en ligningsnemnd, får ikke innsyn i den innstilling som lages til nemnda. Dette er ikke i samsvar med den praksis med partsinnsyn som gjelder i kommunalforvaltningen. Eksempelvis er det partsinnsyn i forbindelse med at barne- og sosialsaker behandles i klientutvalg.

Vil finansministeren vurdere om skatteyterne skal få bedre innsyn i egne saker, som er til behandling i ligningsnemnd, blant annet ved at innstillingen til ligningsnemnden blir tilgjengelig?


Les hele debatten