Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å få arrangert ekstra eksamen for privatistar som vert ramma av AF-streiken ved ei rekkje vidaregåande skular

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): AF-streiken gjer det umuleg å gjennomføre eksamen ved ei rekkje vidaregåande skular. Dette rammar først og fremst privatistane, som ikkje har standpunktkarakterar å falle tilbake på. Mange av disse privatistane vil kunne tape eit heilt år på grunn av streiken.

Vil statsråden ta initiativ til å få arrangert ekstra eksamen for dei privatistane det gjeld?


Les hele debatten