Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om skjønn og saksbehandlingstid i norsk visumpraksis, når en turistvisumsøknad fra en kinesisk kvinne etter tre måneder blir avslått av UDI, da hun er ung og skilt

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Det er blitt kjent at UDI har brukt tre måneder på å behandle og avslå en søknad om turistvisum for en kinesisk kvinne. Avslaget skal være begrunnet med at kvinnen er ung og skilt. I medias omtale stilles det spørsmål ved norsk visumpraksis i forhold til skjønn og saksbehandlingstid i enkeltsaker, og i forhold til gjensidighet i internasjonale overenskomster.

Hvordan vurderer justisministeren norsk visumpraksis som beskrevet i nevnte sak?


Les hele debatten