Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til helseministeren

Om å utsette iverksetting av vedtaket om å utelukke en lege i Sola fra å praktisere for trygdens regning pga. en dom i Jæren herredsrett, da dommen er påanket

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): En lege i Sola er ved Kongelig resolusjon av 8. mai 1998 utelukket av Sosial- og helsedepartementet til å praktisere for trygdens regning i ett år. Grunnlaget for utelukkelsen er en dom i Jæren Herredsrett av 19. mars 1998. Dommen er påanket.

Kan helseministeren se på muligheten av å utsette iverksetting av vedtaket til rettskraftig dom foreligger?


Les hele debatten