Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 28.05.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge opplysninger i avisen Nye Troms lørdag 23. mai 1998 er mulighetene for funksjonshemmedes bruk av snøscooter blitt forverret. Årsaken til dette er endrede nasjonale forskrifter for motorferdsel i utmark.

Hva vil statsråden gjøre for at funksjonshemmede enklere skal få tillatelse til bruk av snøscooter?


Les hele debatten