Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 28.05.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): På Skogsøya i Øksnes kommune og i innseilingen til Sørvær i Hasvik kommune ligger det to store skipsvrak til forsøpling.

Hva vil statsråden gjøre for å få fjernet henholdsvis «Boiki» og «Murmansk» slik at befolkning i området slipper denne visuelle forurensningen?


Les hele debatten