Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til miljøvernministeren

Datert: 28.05.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Det første Barnas ENS ble gjennomført i august 1997, som del av den internasjonale miljøkonferansen og utstillingen Environment Northern Seas i Stavanger. Over 300 barn fra seks land gjennomførte prosjektet, lærte om praktisk miljøvern og knyttet nettverk, helt i tråd med Agenda 21 og Kirke-, utdannings- forskningsdepartementets "Strategi for miljø og utvikling i utdanningssektoren".

Hvordan mener statsråden at Barnas ENS kan oppnå statlig støtte til neste arrangement?


Les hele debatten