Muntlig spørsmål fra Tom Thoresen (A) til statsministeren

Om statsråd Sponheims uttalelse om at Regjeringen har problemer med å få utført sin politikk pga. partipolitisk illojalitet i embetsverket

Datert: 04.03.1998
Besvart: 04.03.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Tom Thoresen (A)

Spørsmål

Tom Thoresen (A):


Les hele debatten