Muntlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om hvorvidt kvinners grunnleggende menneskerettigheter kan komme i konflikt med retten til religionsutøvelse

Datert: 04.03.1998
Besvart: 04.03.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A):


Les hele debatten