Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om å bidra til at soning etter fengselsloven § 12 kan gjenopptas i Nordre fengselsdistrikt

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Skal kriminalomsorgen lykkes i sitt arbeide med å forebygge tilbakefallskriminalitet er styrt utslusing, planlagt soningsprogresjon og aktivt arbeid med og rundt den soningsdømte avgjørende elementer. Soning etter fengselsloven § 12 er et av de beste tiltakene en rår over i denne sammenheng. I dag eksisterer nærmest ikke denne muligheten i Nordre fengselsdistrikt på grunn av manglende økonomi.

Vil justisministeren bidra til at dette forhold blir endret slik at denne formen for soning kan gjenopptas?


Les hele debatten