Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om arbeidet i gruppa som skal utgreie tilhøvet til Grunnlova ved ein mogleg norsk tilslutnad til EU sitt justis- og politisamarbeid, og når og korleis det blir lagt fram for Stortinget

Datert: 28.05.1998
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 03.06.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Utanriksdepartementet har nedsett ei gruppe som skal utgreie tilhøvet til Grunnlova ved ein mogleg norsk tilslutnad til EU sitt justis- og politisamarbeid. Dette er i tråd med det Sp, KrF og SV i si tid ønska, då Stortinget handsama St.prp. nr. 42 (1996-97).

Korleis skal gruppa arbeide seg fram til ei juridisk utgreiing, og når og på kva slags vis vil gruppa sitt arbeid bli lagt fram for Stortinget?


Les hele debatten