Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til justisministeren

Om årsaken til manglende oppfølging av Stortingets vedtak i 1995 vedr. redningshelikopter i Oslofjordområdet

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Stortinget vedtok 1. juni 1995 enstemmig Innst. S. nr. 156 (1994-95) vedrørende redningshelikopter i Oslofjordområdet. Der ble det forutsatt gjennomføring og oppretting av tilfredsstillende redningstjeneste for Oslofjorden og Skagerrak i forbindelse med budsjettbehandling høsten 1995.

Hvorfor har ikke Justisdepartementet fulgt opp Stortingets vedtak?


Les hele debatten