Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Om de indiske og pakistanske atomprøvesprengningene, og å få de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd til å redusere atomarsenalene og legge om atomdoktrinene

Datert: 29.05.1998
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 03.06.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): De indiske og pakistanske atomprøvesprengningene innebærer alvorlige tilbakeslag i arbeidet for å hindre spredning av atomvåpen.

Vil Norge ta initiativer for å få de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd til å redusere sine atomarsenaler og legge om sine atomdoktriner, slik at det kan bli lettere å hindre at nye land skaffer seg atomvåpen?


Les hele debatten