Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til barne- og familieministeren

Om at statsråden legger ansvaret for prioritering av vegbygging framfor miljø og kollektivtrafikk på tidligere samferdselsminister Opseth, etter KrFs påplussinger ved vegplanbehandlingen

Datert: 29.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): Under debatt med ungdom på ungdomskonferansen i Kristiansand 27. mai 1998 anklaget en av ungdommene samfunnet for å prioritere vegbygging framfor hensyn til miljø og kollektivtrafikk. Barne- og familieministeren la da ansvaret for dette på tidligere samferdselsminister Kjell Opseth.

Hvordan harmonerer dette med det faktiske forhold at KrF ved behandlingen av vegplanen i juni 1997 foreslo påplussinger til vegbygging i størrelsesorden 5-6 mrd. kroner?


Les hele debatten