Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 29.05.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Miljøverndepartementet har pr. 22. mai 1998 stadfestet at det ikke er aktuelt å flytte ulver vekk fra yngleområdet i Østerdalen i Hedmark. Fra to kommuner, Stor-Elvdal og Rendalen, er det kommet ønske om å flytte ulver vekk fra området.

Hvordan vil miljøvernministeren bøte på dette både næringsmessig for de som lever i dette området, men også sikkerhetsmessig for de som ønsker å bruke naturen som rekreasjonssted, og ikke aller minst sikkerheten for barnefamilier?


Les hele debatten