Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til justisministeren

Om en endring av arveloven for stamhuset Jarlsberg i Tønsberg kommune som sikrer en arverekkefølge hvor også kvinner inngår

Datert: 29.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): I dag er det slik at arveloven for Stamhuset Wedel Jarlsberg i Tønsberg kommune kun sikrer mannlig arverekkefølge.

Hvordan ser statsråden på en lovendring som sikrer en rekkefølge hvor også kvinner går inn i arverekken?


Les hele debatten