Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til statsministeren

Om å forsikre at statlig driftstilskudd til barnehager vil bli opprettholdt ved innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre

Datert: 01.04.1998
Besvart: 01.04.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten