Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til statsministeren

Om hvorfor det signaliseres skatteøkninger for vanlige folk pga. vekst i privat forbruk, når presset i økonomien skyldes andre forhold, som investeringspresset

Datert: 06.05.1998
Besvart: 06.05.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten