Muntlig spørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om å stoppe bistanden til India pga. atomprøvesprengningene landet foretok 11. mai

Datert: 13.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP):


Les hele debatten