Muntlig spørsmål fra Kjell Opseth (A) til nærings- og handelsministeren

Om samsvaret mellom Venstre sin politikk overfor små og mellomstore verksemder og forslaget om å påleggje dei å registrere alle varekjøp over 20 000 kr

Datert: 13.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A):


Les hele debatten