Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til miljøvernministeren

Om å stå fast på at auka grøne skattar, t.d. auka elavgift, skal gje lågare skatt på arbeid for vanlege arbeidstakarar

Datert: 13.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten