Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt forslaget om å utvide arbeidsgiverperioden i sykelønnsordningen med tre dager ikke er et løftebrudd overfor småbedriftseiere som har støttet Venstre

Datert: 13.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten