Muntlig spørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om lønnsoppgjøret i kommunal sektor og inndekning av én milliard kr som verken er lagt inn i statsbudsjettet eller blir dekket inn ved økt skatteinngang i kommunene

Datert: 03.06.1998
Besvart: 03.06.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A):


Les hele debatten