Muntlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om en ny modell i Sverige hvor det offentlige drar nytte av private aktører til utbygging og drift av sykehus, som gir bedre økonomi og tjenester av høy kvalitet

Datert: 03.06.1998
Besvart: 03.06.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H):


Les hele debatten