Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om konsekvensutredning for distriktene av forslagene om 5 pst. avgiftspåslag på investeringer i bygg og anlegg og en tvungen avsetningsordning på 2 pst. av all lønns- og arbeidsgodtgjørelse

Datert: 03.06.1998
Besvart: 03.06.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A):


Les hele debatten