Muntlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til nærings- og handelsministeren

Om at det i meldinga om eigarskap i næringslivet står mykje positivt om statleg eigarskap, men at næringsministeren ofte har snakka om sal av offentlege aksjar

Datert: 03.06.1998
Besvart: 03.06.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A):


Les hele debatten