Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om å ta i bruk åndedrettsdetektorer ved norske grensestasjoner i kampen mot illegal innvandring

Datert: 05.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Våre naboland har tatt i bruk åndedrettsdetektorer i kampen mot illegal innvandring. Apparatet måler innholdet av kulldioksid i utåndingsluft og kan således oppdage mennesker som er gjemt. Utlendingskontrollen har ved grenseovergangene i Østfold avdekket mange forsøk på ulovlig innvandring.

Vil statsråden ta et initiativ slik at instrumentet kan tas i bruk ved norske grensestasjoner?


Les hele debatten