Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om arbeidsmarkedsetatens prosjekt for rekruttering av utenlandske leger, der målet har vært å bedre legedekningen i distriktskommunene

Datert: 14.10.1998
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 21.10.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Arbeidsmarkedsetaten har gjennomført et prosjekt for rekruttering av utenlandske leger, der målet har vært å bedre legedekningen i norske distriktskommuner.

Hvilke kostnader er det knyttet til prosjektet, hvor mange leger har man lyktes med å rekruttere, og hvordan er den geografiske fordelingen av de legene som man har greid å rekruttere?


Les hele debatten