Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til helseministeren

Om å få legemiddelet Aricept for Alzheimer demens inn på blå resept, slik at også minstepensjonister kan ha råd til medisinen

Datert: 15.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Ca. 38 000 nordmenn lider av den uhelbredelige sykdommen Alzheimer demens. Ifølge eksperter vil medikamentet Aricept kunne øke livskvaliteten og funksjonsevnen til store deler av denne pasientgruppen. Medisinen koster mellom 900-1100 kroner pr. måned. Rikstrygdeverket har bestemt at medisinen ikke skal fås på blå resept.

Kan statsråden se på muligheten av å få Aricept inn på blå resept, slik at også minstepensjonister kan ha råd til å bruke denne medisinen?


Les hele debatten