Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om tiltak for at foreldre til barn mellom 2 og 6 år skal få samme mulighet som "kontantstøtteforeldre" til å velge en fleksibel oppholdstid i barnehage for barna

Datert: 15.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): «Kontantstøtteforeldre» kan velge en fleksibel oppholdstid i barnehagen for sine barn. Dette ut fra den firedelte statsstøtteordningen som ligger til grunn for utbetaling av kontantstøtte.

Hva vil statsråden gjøre for at foreldrene til de 305 120 barn her i landet mellom 2-6 år skal få den samme mulighet til å velge en fleksibel oppholdstid for sine barn, eksempelvis 75 pst. oppholdstid i barnehage?


Les hele debatten