Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til nærings- og handelsministeren

Om å la kandidater fra Norsk hotellhøgskole unntas fra krav om etablererprøve for styrere av serveringssteder

Datert: 15.10.1998
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 21.10.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Alle styrere av serveringssteder må snart avlegge en etablererprøve. Hensikten er å sikre at nøkkelpersoner i bransjen har nødvendige kunnskaper om regnskaps- og alkoholloven. Til tross for at studenter med eksamen fra Norsk Hotellhøyskole, tidligere Norsk hotellfagskole, har gjennomgått et omfattende pensum innenfor de samme områdene, må de også avlegge prøve.

Vil statsråden som et ledd i hans varslede kamp mot skjemaveldet sørge for at kandidater fra Norsk Hotellhøyskole unntas fra krav om etablererprøve?


Les hele debatten