Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

Om når det varslede utvalget for å gjennomgå plandelen av plan- og bygningsloven vil bli oppnevnt, og hvilken tidsramme arbeidet vil ha

Datert: 16.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Under stortingsdebatten om kommunal- og regionalministerens redegjørelse om lokaldemokratiet i mars, opplyste kommunalministeren at Miljøverndepartementet var i ferd med å nedsette et utvalg for å gjennomgå plandelen av plan- og bygningsloven. Dette ble gjentatt i kommuneøkonomiproposisjonen i mai. Etter de opplysninger undertegnede har fått er dette utvalget ennå ikke blitt oppnevnt.

Når vil det oppnevnes, og hvilken tidsramme vil det ha for arbeidet?


Les hele debatten