Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til olje- og energiministeren

Om konsekvensutredning og vurdering av alternativer før Statnett SF gis konsesjon til et elektrodeanlegg i Breivika i Flekkefjord, som vil gi klorutslipp

Datert: 16.10.1998
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 21.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med kraftoverføringskabler mellom Norge og kontinentet er det planlagt et elektrodeanlegg i Breivika i Flekkefjord kommune. Dette anlegget vil, når det er i drift, slippe ut klor som er meget giftig for miljøet.

Vil statsråden sørge for en skikkelig konsekvensutredning og vurdere alternative løsninger før Statnett SF gis endelig konsesjon?


Les hele debatten