Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om å ivareta nordnorsk fiskeindustris eksport etter at GIEK har stoppet alle kredittgarantier på det russiske markedet

Datert: 16.10.1998
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 21.10.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Den økonomiske krisen i Russland har resultert i at Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) har stoppet alle kredittgarantier på dette markedet. Norsk og spesielt nordnorsk fiskeindustri er i stor fare for å tape betydelige beløp. Produksjonen av sild og andre fiskeprodukter kan stoppe opp.

Hvilke tiltak tenker statsråden iverksatt for å ivareta eksporten, og kan statsråden tenke seg å gå inn for å opprette egne kredittlinjer mellom Norge og Russland?


Les hele debatten