Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til fiskeriministeren

Om Fiskeridirektoratets avslag på en søknad om utprøvingstillatelse for en egnemaskin som kan revolusjonere linefisket for den minste sjarkflåten

Datert: 19.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Gründeren Bodvar Vetrhus i Selje har utviklet en egnemaskin som kan revolusjonere linefisket for den minste sjarkflåten. Da Vetrhus søkte Fiskeridirektoratet om tillatelse til utprøving av maskinen fikk ham avslag. Begrunnelsen er at Vetrhus ikke har mottatt statsstøtte og at maskinen kan bli en kommersiell suksess.

Er avslaget i tråd med intensjonen bak Regjeringens nylig fremlagte handlingsplan for små bedrifter, og vil statsråden i motsatt fall sørge for at utprøvingstillatelse blir gitt?


Les hele debatten