Spørretimespørsmål fra Søren Fredrik Voie (H) til fiskeriministeren

Om Fiskeridirektoratets avslag på søknad om fornying av FoU-konsesjon til Gildeskål Forsøksstasjon AS, som truer bedriftens fremtid

Datert: 19.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Søren Fredrik Voie (H)

Spørsmål

Søren Fredrik Voie (H): Gildeskål Forsøksstasjon A/S (GIFAS) har to FoU-konsesjoner i drift. Fiskeridirektoratet har avslått søknad om fornying av den ene konsesjonen, blant annet med bakgrunn i eierkonstellasjonen. Etter omstilling og nye eiere på plass er GIFAS i dag inne i en positiv utvikling. Imidlertid truer Fiskeridirektoratets beslutning hele fremtiden for GIFAS og Gildeskål som FoU-senter.

Kan vi nå forvente at statsråden tar initiativ i saken og trygger GIFAS’ fremtid?


Les hele debatten