Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om at det skal være gitt arbeids- og oppholdstillatelse til to peruanske kvinner til tross for manglende lovhjemmel for slik tillatelse

Datert: 21.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): I Dagbladet 21. oktober 1998 påstås det i en artikkel at to peruvianske kvinner har fått arbeids- og oppholdstillatelse til tross for manglende lovhjemmel for slik tillatelse.

Medfører dette riktighet, og hva var begrunnelsen for å gi en slik tillatelse?


Les hele debatten