Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til nærings- og handelsministeren

Om at Sydvaranger ASA har økt festeavgiftene for enkelte av tomtene sine med over 1000 pst., noe som rammer små og mellomstore bedrifter i Kirkenes hardt

Datert: 14.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Sydvaranger ASA forvalter store arealer og eiendommer i Kirkenessamfunnet, og har som ledd i å skaffe seg inntekter, økt festeavgiftene for enkelte av sine tomter med over 1000 pst. Utgiftene rammer små og mellomstore bedrifter særlig hardt, og kan true eksistensen til enkelte foretak. Staten har hovedaksjeposten i Sydvaranger ASA.

Ser statsråden noen betenkeligheter med den økningen av festeavgiften som her har funnet sted?


Les hele debatten