Spørretimespørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til helseministeren

Om hvorfor helseministeren har bidratt til å stoppe distribusjonen av Helsetilsynets nye sex-opplysningsmateriell for ungdom, et godt hjelpemiddel i seksual- og samlivsundervisningen

Datert: 22.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Vi har blitt kjent med at helseministeren og utdanningsministeren har stoppet distribusjonen av Helsetilsynets nye sex-opplysningsmateriell for ungdom. I Budsjett-innst. S. nr. 11 for 1997-98 sa sosialkomiteen: "Seksualundervisningen og samlivslæren i skolen er sentral i arbeidet med å forebygge uønskede svangerskap. Det er viktig å styrke lærernes kompetanse på dette området."

Hvorfor har statsråden bidratt til å stoppe et godt hjelpemiddel for lærerne i denne undervisningen?


Les hele debatten