Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til barne- og familieministeren

Om følgene for fedre av en ny beregningsmåte for samværsdager, der bl.a. grensen for delt omsorg er flyttet fra 4 til 5 måneder

Datert: 22.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Barne- og familiedepartementet har funnet frem til en beregningsmåte for samværsdager som skal fjerne «tvilen» om det er delt omsorg eller ikke. Dette har de gjort ved å flytte grensen for delt omsorg fra 4 til 5 mnd, i tillegg har de fjernet noe av den faktiske samværsretten for å garantere at samværsforeldre kommer under grensen.

Er dette i tråd med statsrådens ønske om at fedre skal stille opp mer for barna sine, og er det et ønske med en slik skjev fordeling av de økonomiske sidene ved likedelt omsorg for barn?


Les hele debatten