Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om å bidra til at samarbeidet mellom viltmyndighetene i Norge og Sverige om forvaltningen av den skandinaviske ulvebestanden lykkes

Datert: 22.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Viltmyndighetene i Norge og Sverige er blitt enige om felles retningslinjer for forvaltningen av den skandinaviske ulvebestanden. Et prinsippdokument om samarbeidet åpner mulighet både for felling av spesielle skadedyr og kvotebegrenset lisensjakt på ulv i de to landene.

Hvordan vil statsråden bidra til at dette arbeidet lykkes?


Les hele debatten