Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om hvilket faglig grunnlag Sjøfartsdirektoratet har for å gi/frata leger autorisasjon som sjømannsleger

Datert: 22.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Sjøfartsdirektoratet har ved rundskriv F23/92 18. november 1992 innført endring i autorisasjon av sjømannsleger som skal utferdige helseerklæringer for arbeidstakere på skip. Autorisasjon av leger generelt ligger ikke under Sjøfartsdirektoratet, men under Helsedirektoratet.

Kan statsråden forklare hvilket faglig grunnlag Sjøfartsdirektoratet har for å autorisere/ta fra leger autorisasjon som sjømannsleger?


Les hele debatten