Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til samferdselsministeren

Om at rutetilbudene for Harstad/Narvik lufthavn i flyselskapenes vinterruter er sterkt redusert for trafikken innad i landsdelen

Datert: 22.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I flyselskapenes vinterruter er rutetilbudene for Harstad/Narvik Lufthavn sterkt redusert for trafikken innad i landsdelen. I regionen reageres det sterkt på disse omfattende kuttene, da det ikke er dårlig passasjergrunnlag som kan være begrunnelsen. For næringslivet og for andre brukere i regionen betyr kuttene store merutgifter og praktiske problemer.

Hva kan statsråden gjøre for å rette på dette forholdet?


Les hele debatten