Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Om dialog mellom departementet og Kvænangen kommune om utbedring og planer for bygging av ny bølgedemper i Reinfjord havn

Datert: 22.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Havneforholdene i Reinfjord i Kvænangen kommune er sterkt forverret etter Kystverkets mislykkede forsøk på å bygge molo. Kvænangen formannskap har i vedtak av 19. august 1998 vist til disse ulempene og de har samtidig omtalt at den foreslåtte nye bølgedemperen synes å ha for liten dimensjon.

Er departementet nå i dialog med Kvænangen kommune om utbedring og planer for bygging av ny bølgedemper i Reinfjord havn?


Les hele debatten