Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til helseministeren

Om full offentlighet om transport av radioaktivt avfall og brukt atombrensel mellom Kjeller og Halden, til Himdalen og til og fra utlandet

Datert: 22.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I mai 1998 hadde vi en diskusjon om Halden-reaktoren, hvor statsråden lovet å få til større åpenhet om så vel transport som selve virksomheten.

Vil statsråden sørge for at det blir full offentlighet om transport av radioaktivt avfall og brukt atombrensel mellom Kjeller og Halden, til Himdalen og til og fra utlandet, eventuelt hva har statsråden gjort/vil gjøre for å få den offentlighet som ble lovet i denne saken?


Les hele debatten