Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til justisministeren

Om sammenslåingen av lensmannskontorene i Arna og Åsane og Ulset politistasjon

Datert: 23.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Regjeringen foretok 2. oktober 1998 en sammenslåing av lensmannskontorene i Arna og Åsane og Ulset politistasjon. Sammenslåingen betyr i praksis at Arna lensmannskontor nedlegges som operativt kontor.

Mener statsråden at dette er i tråd med Stortingets syn på endringer i lensmannsetaten og justisministerens egne uttalelser om at slik sammenslåing kun skal skje på frivillig basis?


Les hele debatten