Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til barne- og familieministeren

Om å hindra marknadsføring og reklame direkte retta mot born

Datert: 23.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): Ifylgje Aftenposten 26. september 1998 skal nå norsk næringsliv på kurs for å læra å lokka til seg borna si kjøpekraft. Stadig fleire ser eit stort potensiale i dei minste konsumentane.

Kva vil statsråden gjera for å hindra marknadsføring og reklame direkte retta mot born i Norge?


Les hele debatten