Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om å støtta det spanske kravet om å få den tidlegare chilenske dikatoren Augusto Pinochet utlevert, og å reisa sak frå norsk side ved menneskerettsdomstolen i Haag

Datert: 23.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Den tidlegare chilenske diktatoren Augusto Pinochet er arrestert i London. Spania har bede om å få han utlevert, for å stille han til ansvar for dei misgjerningane han er ansvarleg for. Det USA-støtta kuppet førte til at mange vart drepne og tusenvis forsvann. Mange måtte flykte frå landet, for å berge livet og nokre av dei fekk opphald i Norge.

Vil utenriksministeren støtte opp om det spanske kravet, eventuelt vil Norge reise sak mot diktatoren ved den internasjonale Menneskerettsdomstolen i Haag?


Les hele debatten