Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til justisministeren

Om ei evaluering av nærpolitiprosjekta på landsbasis, slik at arbeidet eventuelt kan bli ført vidare og utvida til fleire område

Datert: 23.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): Justisdepartementet har hatt prosjekt i gang for å prøve ut ordningar med lokalområde-politi. Erfaringane er svært gode. Til dømes kan Damsgård og Landås nærpoliti i Bergen vise til positive resultat. Men framleis manglar ei evaluering av prosjekta på landsbasis, og det rår uvisse om kva som vil skje framover.

Vil Justisdepartementet ta initiativ til at saka får ei snøgg avklaring, slik at nærpolitiarbeidet eventuelt kan bli ført vidare og også utvida til fleire område ?


Les hele debatten