Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om Justisdepartementets avslag på en klage fra Triangel Consult AS vedr. vedtak om underkjenning av skrapelodd, og Sivilombudsmannens kritikk av saksbehandlingen

Datert: 23.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Justisdepartementet har avslått en klage fra Triangel Consult AS vedrørende omgjøring av vedtak om underkjenning av skrapelodd. I denne saken bør det stilles spørsmål ved forvaltningens vilje til å foreta en reell klagebehandling og ikke bare videreføre et vedtak på lavere forvaltningsnivå. Sivilombudsmannens flengende kritikk av saksbehandlingen blir ignorert.

Kan statsråden forsvare en slik saksbehandling i sitt departement?


Les hele debatten